PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Szörf Szövetség pályázatot ír ki a balatonvilágosi Nádfedeles Vendégház üzemeltetésére, tagszervezetei részére, 5 éves időtartamra.

A pályázat feltétele:

    - a pályázó érvényes szövetségi tagsággal rendelkezett 2018-ban

    - minimum 2.000.000 Ft éves bérleti díj vállalása 5 évre

    - fő tevékenységként kizárólag a szörfözéssel mint sporttevékenységgel összefüggő események (táborok, edzőtáborok, versenyek) valósíthatók meg

    - évente 2 db magyar bajnoki forduló megrendezése (szövetségi forrás nélkül, kivételt képez a címzett állami támogatás)

    - a válogatott felkészülésére évente 30 nap biztosítása (mely időszakra eső időarányos átalány rezsiköltséget a szövetség finanszírozza)

    - a telephely használatával összefüggő működtetési, állagmegóvási, javítási költségek teljes körű átvállalása (rezsi is) - ez alól kivételt képeznek az Ingatlan jogszabály szerinti főbb alapelemei

    - szakmai terv benyújtása a létesítmény üzemeltetésével kapcsolatban

  Bírálati szempontok:

    - ajánlott bérleti díj

    - a pályázó szörf sportágban elért eredményei az elmúlt 4 évben

    - a pályázó felnőtt és utánpótlás versenyzői létszáma 2017-2018-ban

    - a szakmai terv várható hasznosulása a sportág egésze szempontjából

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 22.

A pályázatot online (windsurf@hwa.hu), illetve postai úton vagy személyesen, cégszerű aláírással ellátva is kérjük eljuttatni a Szövetség irodájába: 1065 Budapest, Podmaniczky u. 12.