Időpontja: 2019. május 20. (hétfő) 15:00 A közgyűlés helye: Sir Lancelot Lovagi étterem különterme, 1065 Budapest, Podmaniczky u. 14.

A közgyűlés napirendje:
1. A Szövetség 2018. évi tevékenységéről, ilIetve költségvetéséről szóló beszámolójának elfogadása
2. A Felügyelő Bizottság 2018. évre vonatkozó beszámolójának elfogadása
3. A Fegyelmi és Etikai Bizottság 2018. évre vonatkozó beszámolójának elfogadása
4. A Szövetség 2019. évi szakmai tervének és költségvetésének az elfogadása
5. Egyebek