Freestyle

Freestyle Magyar Bajnokság

Versenyforma:

Video expression session

Részvételi feltételek:

1.A versenyző a Magyar Szörf Szövetség regisztrációs díját, a versenyt megelőzően befizeti.

2.A verseny nevezési díját határidőre befizeti.

3.A versenyző ismeri és elfogadja a versenyre vonatkozó minden rendelkezést és szabályt, magára nézve kötelezőnek tartja azokat.

4.Regisztrálja magát a www.windsurfing.hu weboldalon a Freestyle Magyar Bajnokságra.

Nevezés: 

A versenyzőnek le kell adni vagy a Magyar Szörf Szövetség irodájában, vagy a verseny helyszínén a kitöltött, aláírt nevezési lapot is. Mivel ez az egész szezonra érvényes, ezért ezt elég csak egy alkalommal megtenni. A www.windsurfing.hu weboldalon történik a versenyekre a regisztráció. A versenyzőknek az első versenyt megelőzően – amin elindulnak – kell regisztrálniuk.

Felszerelés:

Korlátozás nélkül bármilyen szörffelszerelés használható.

Szélminimum:

14 csomó

Lebonyolítás:

-Az első verseny 2017. május 1-je után kerülhet megrendezésre. A futamok helyszíneiről és időpontjáról a versenyrendezőség telefonon, e-mailen, és interneten értesíti az indulókat.

-A helyszínen, a verseny előtti kormányosi megbeszélésen meghatározásra kerül, hogy pontosan mettől meddig tart a futam. A partról egy operatőr videokamerával felvételt készít a szörfösök manővereiről. A szörfösök sorban, egymás után, mindkét irányból besiklanak a kamera előtt bójákkal megjelölt területre, és ott mutatják be a manővereiket. A verseny egész ideje alatt, lehetőség szerint mindenkiről készül felvétel, aki a bójákkal kijelölt pályán manőverez.

-Az így elkészült felvételekből egy perces összeállítások készülnek, melyekre a versenyző által kiválasztott manőverek kerülnek fel. A felvételen speciális effekteket nem lehet alkalmazni, a manővereket végig láthatóvá kell tenni, a videó letöltőjének – azaz a bíráknak – látnia kell, hogy az adott manőver sikeres volt-e vagy sem.

Értékelés:  

A versenyzők magyar bajnokságban elért helyezése két eredmény súlyozott összesítéséből születik. Az egyik a bírák által adott pontok átlagának 1,4 szeres szorzata (bírói eredmény), a másik az internetes közönségszavazatok pontszámainak átlaga (közönség eredmény). (A „bírói átlagpont” súlyozására azért van szükség, mert a nagy részben laikus szavazók véleménye jobban súlyozza a „látvány” értékelését, mint a „nehézségi fokot”.)

A versenyek értékelésének alapja:

A versenyeken indulókról készült felvételekből egy perces videó-összeállítások készülnek, melyek a Windsurfing.hu weboldalon közzétételre kerülnek.

Versenyek bírói értékelése:

A bírók 1 és 9 pont között – akár tört számos pontszámmal – értékelik a versenyzők videón látható teljesítményét. A versenyzőket mindegyik bíró értékeli. „Bírói eredményként” a legmagasabb és legalacsonyabb bírói pontszámok kihagyásával számított átlagpont 1,4 szeresét kapják a versenyzők. (A két bíró eredményének figyelmen kívül hagyása, az egyedi, bírói előny- vagy hátrány okozás vélelmét zárja ki.)

Versenyek közönség értékelése:

A www.windsurfing.hu-n szavazók Név, Cím, E-mail cím, Telefonszám megadása után 1-9-es egész számú skálán pontozzák minden versenyző futamát. A versenyzők így kapott pontjainak átlaga adja meg a „közönség eredményt”. Az internetes szavazás nyilvános, a leadott szavazatok mellett a szavazat leadójának neve is ott szerepel.

Verseny értékelés:

A „bírói eredmény” és a „közönség eredmény” összege adja meg a versenyzők pontszámát. Ezek csökkenő sorrendbe állítása adja meg a verseny végső sorrendjét. A legtöbb ponttal rendelkező versenyző lesz az első helyezett stb.

Freestyle Magyar Bajnokság értékelése:

A Magyar Freestyle Bajnokság versenysorozat három tervezett eredményes versenyből áll. A versenyzők összesített bajnoki pontszámát a versenyeken elért helyezéseik összege adja meg, a kieső futam értékének figyelmen kívül hagyásával. Ezen pontszámok növekvő sorrendbe állítása adja meg a Freestyle Magyar Bajnokság végső sorrendjét. A legalacsonyabb pontszámú versenyző a Freestyle Magyar Bajnok. Eredményesnek minősül az a verseny, melyet a versenyigazgató értékelhetőnek ítél közvetlenül a verseny lebonyolítása után.

Bajnokságból kieső verseny:

Amennyiben a versenyidőszak utolsó dátumáig három eredményes verseny kerül megrendezésre, a versenyzők kiejthetik azt a versenyt, melyen a legrosszabb eredményt érték el. Amennyiben egy versenyző egy versenyen nem tud megjelenni (DNC), helyezése a verseny összes versenyző száma + 1 lesz.

Amennyiben 2017. október 30-ig nem kerül megrendezésre mindhárom tervezett verseny, a végeredmény az addig megtartott versenyek eredményei alapján számítódik.

Mivel 2017-ban a Windependent futamokon való részvétel egyben a Magyar Freestyle Bajnokságon való részvételt is jelenti, ezért a versenysorozat végével, a 2017-es Freestyle Magyar Bajnokság végeredményének meghirdetése előtt a Magyar Szörf Szövetség által kijelölt pártatlan szakértő bírák véglegesítik a végső sorrendet.

Holtverseny:

1.Ha a Freestyle Magyar Bajnokág végeredményében pontazonosság állna elő, akkor annak javára dől el a holtverseny, aki többször végzett a másik előtt.

2.Ha továbbra is fennáll a pontazonosság, akkor annak javára dől el a holtverseny, akinek magasabb a versenyeken kapott „bírói eredmények” összege.

3.Ha továbbra is fennáll a pontazonosság, akkor annak javára dől el a holtverseny, akinek magasabb értékű a legmagasabb „bírói eredménye”.

4.Ha továbbra is fennáll a pontazonosság, akkor holtverseny marad a versenyzők között.

Eredmények közlése:

Az internetes szavazás a közzétételt követően 10 naptári nappal zárul le. Az adatok feldolgozása után, a 11. napon a versenyek végeredménye interneten kihirdetésre kerül.

Kis-szeles U15 Freestyle Magyar Bajnokság

Versenyforma:

Kieséses rendszer

Részvételi feltételek:

  1. A versenyző a Magyar Szörf Szövetség regisztrációs díját, a versenyt megelőzően befizeti.
  2. A verseny nevezési díját határidőre befizeti.
  3. A versenyző ismeri és elfogadja a versenyre vonatkozó minden rendelkezést és szabályt, magára nézve kötelezőnek tartja azokat.

Nevezés: 

A versenyzőnek le kell adni vagy a Magyar Szörf Szövetség irodájában, vagy a verseny helyszínén a kitöltött, aláírt nevezési lapot.

Felszerelés:

Korlátozás nélkül bármilyen szörffelszerelés használható.

Korhatár: 2003. január 1. után születettek nevezhetnek csak.

Szélminimum: A versenyrendezőség döntése szerint.

Lebonyolítás:

-A verseny 2017. június 24-25-én kerül megrendezésre az ISUZU D-MAX Beach Fesztivál Magyar Bajnoki forduló keretien belül. A parthoz közel, bójával kijelölt vízfelületen kerül a verseny lebonyolításra.

A versenyzőket sorsolással 4 fős csoportokba osztják, akik egy időben teljesítik futamukat (heat). A csoportok létszáma a versenyzők számától függően változhat! Minden csoportból, kieséses rendszerben az első két helyet elérő versenyző jut tovább, egészen a döntőig. Egy csoport (heat) versenyzési ideje a versenyrendezőség döntése szerint 3-10 perc között módosítható.

Csak azok a manőverek számítanak az értékelésbe, amelyek a verseny pálya területén belül kerülnek bemutatásra. Ha egy futamban két versenyző indul, akkor 1, ha 3 vagy 4 versenyző, akkor 2 a legjobb teljesítményt nyújtó sportoló jut tovább. A kieséses rendszer egészen a döntőig tart. A döntő futam min. 5 percig kell, hogy tartson.

Értékelés:  

A verseny során 3 tagú zsűri értékeli a versenyzőket. A zsűri a manőverek nehézségi foka, stílus, és változatosság szerint értékel. Egy manőver akkor számít teljesítettnek ha a versenyző a manőver befejezésével a deszkán maradt, és a vitorlát is a kezében tartja. Egy manővert a futam során többször is be lehet mutatni, azonban az értékelésbe csak a legmagasabb szinten bemutatott változat vehető figyelembe.

Azok a manőverek magasabb pontszámot kapnak, amikor a vitorla és a deszka is megfordul a manőver során.

A bírók a stílust és változatosságot 1-10 pontig terjedő skálán értékelik, törtpontok is adhatóak. A versenyzőket mindegyik bíró értékeli.

Holtverseny

Ha a Kis-szeles U15 Magyar Freestyle Bajnokág végeredményében pontazonosság állna elő, akkor annak javára dől el a holtverseny, akinek a döntőben magasabb értékű a legmagasabb „bírói eredménye”.
Ha továbbra is fennáll a pontazonosság, akkor holtverseny marad a versenyzők között.

Eredmények közlése

A versenyt végét követően a verseny végeredménye kihirdetésre kerül az ISUZU D-MAX Beach Fesztivál hivatalos díjátadó ünnepségén.